AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Image

AKIL VE ZEKA OYUNLARI

     Zeka oyunları, çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi, esnek düşünebilmesi ve yeni bir şeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır.  Zeka oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır. Aynı zamanda kavrama, görsel algı, hafıza, konsantrasyon, eleştirel düşünme becerileri oynayarak güçlenir. Planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğretir. Olaylara ve durumlara nasıl farklı açılardan yaklaşılabileceğini, nasıl farklı yorumlar getirilebileceğini gösterir. Çocuk zeka oyunlarında bir şeyler öğrendikçe ve zekasını, bilgi ve becerisini kullanarak kazanmaya başladıkça, kendine güveni artar. Yeteneklerini, bilgi ve zekasını ölçme fırsatı bulur. Kendini ve sınırlarını tanır. Kendi başına, bağımsız bir şekilde karar vermeyi ve verdiği kararın sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenir. Sabır ve sebat gerektiren oyunlar sabretme yeteneğini güçlendirerek gerçek hayatta bireyin sağlıklı karar vermesini sağlamaktadır. Yenilgi durumunda yılmamayı öğrenen oyuncu, başarı için disiplinli çalışma ve sabretmenin önemini anlamaktadır.  Zeka oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden çocuk bu oyunları oynarken, dikkatini yoğunlaştırma ve bir tek işe konsantre olma becerisi edinir. Bu da çocuğun ders çalışırken veya okulda öğretmenini dinlerken konsantre olmasına yardımcı olur. Zeka ve bilgisinin işe yaradığını gören çocuk, bunları geliştirmek için çalışacaktır. Başka olasılıkların da var olduğunu görmek çocuğa durum ve olaylara şüpheyle yaklaşma, diğer ihtimalleri de göz önünde bulundurma alışkanlığı kazandıracaktır. Böylece ezberci değil; araştırıcı, sorgulayıcı bir yaklaşımı benimseyecektir. Neden sonuç ilişkisini kavrayan ve problem çözme yeteneği kazanan çocuklar gerçek hayatta daha başarılı olarak hayatlarına devam etmektedir. Ezbercilikten uzaklaşan ve araştırmacı olan çocuk, okul hayatında daha başarılı olmakta ve yeteneklerinin sınırlarını zorlamaktadır.