Montessori Eğitimi nedir?

Image

 Montessori eğitimi İtalya’nın ilk kadın doktoru, pedagogu ve antropoloji profesöri olan Maria Montessori (1870-1952) tarafından ortaya konmuştur. Uzun yıllar bebeklikten itibaren çocukları gözlemleyerek eğitim sistemini çocuktan yola çıkarak ortaya koymuştur.

 Montessori eğitimi her çocuğun özel ve tek tek olduğunu, her çocuğun kendi bireysel öğrenme hızının farklı olduğunu varsayar. Her çocuk kendi özgür ortamında materyallerle hazırlanmış bir çevrede bireysel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışırlar. Montessori sınıflarında çocukların fiziksel, dilsel, zihinsel, sosyal ihtiyaçlarına yönelik özel tasarlanmış materyaller bulunur. Bu materyaller günlük yaşam becerileri, matematik etkinlikleri, dil geliştirici etkinlikler ve bulunduğu yakın ve uzak çevreyi tanıtan materyallerdir. Çocuklar somut ve soyut kavramları materyallerle çalışarak öğrenirler. Çocuklar özel tasarlanmış materyalleri kullanarak soyut işlemleri somut olarak öğrenirler. Örneğin matematik etkinliklerini için tasarlanmış materyalleri kullanarak okul öncesinde bir çocuk toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri öğrenir. Sayı arttıkça miktar arttığını hem gözleyerek hem sayıyı ifade eden materyali elinde tutarak hem diğer sayılarla karşılaştırarak farkına varır. Böylece çocuk okula başlamadan Soyut olan matematik işlemlerini öğrenir.

 Dil etkinliklerinde çocuklar özel tasarlanmış harfleri parmak uçları ile elleyerek, kumda çizerek ya da nesne adlarının harfleri görsellerle farkına varması sağlanır. Okuma yazma etkinlikleri çalışma kitapları, fotokopilerle değil daha çok somut materyallerle öğretilir. Günlük yaşam materyalleriyle ise çocuğun kendi görevlerini ve sorumluluk öğrenebilmesi ve gerçekleştirebilmesi için alıştırmalar yapmaya olanak sağlar. Her çocuğun kendi yaşına uygun bağımsız olarak kendi işini kendi yapması öğretilir. Örneğin yiyebileceği kadar yemeğini kendi tabağına koyması, kendi başına yemek yemesi, tabağını bardağını yerine koyması, kendi ayakkabısını kendi giymesi, hava durumuna göre giyeceklerini giymesi desteklenir.

 Montessori sınıflarında her materyalden bir tane bulunur. Çocuklar istedikleri materyalle oynayabilmek için sırasını bekler ya da istediği arkadaşıyla paylaşırlar. Kurallar ve düzen içerisinde çocuk özgürdür. Çocuk istediği materyalle, istediği süre içerisinde, istediği arkadaşıyla oynayabilir. Aldığı materyalle çalıştıktan sonra yine aynı yerine bırakır. Sınıfın düzeni, çocukların birbirine karşı saygı duyması, sınıfın doğal ve temiz olması çok önemlidir. Öğrenme, araştırma, sorumluluk kavramları çocuğa dıştan değil kendi içerisinde bir özdisiplin oluşturacak şekilde verilmeye çalışılır. Yani çocuk kendi ortamında kendi kararlarını kendileri alabilen, kendi sorumluklarını kendi yerine getiren, çevresine karşı duyarlı bir bireyler olması istenir. Gelişiminin %95 inin gerçekleştiği 0-6 yaş döneminde çocuklar akademik olarak hazır, zihinsel, fiziksel, sosyal gelişimlerinin en üst seviyesinde hayata başlarlar.

CANSU ÇAMURLU KESER