DRAMA

Image

DRAMA

     Drama bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı çocuğun hem görsel , hem işitsel hem dokunsal anlamda diğerleriyle etkileşime geçtiği bir yöntemdir. Drama sayesinde çocukların dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenmesinde büyük oranda fayda sağlar. Drama, çocuğun utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duyguların çözümünde faydalı olur. Drama oyun oynayarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa çocuk kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir. Drama yöntemiyle çocuğa verilmek istenen mesajlar oyunlar yoluyla dolaylı olarak verilebilir. Dürüstlüğün önemi, ahlak, iyi bir insan olmanın önemi ya da çevre bilinci drama yöntemiyle geliştirilebilir. Ayrıca drama yöntemiyle çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Çocuk, olaylara ve hayata eleştirel bir gözle bakmayı, yorumlamayı öğrenir.  Çocuğun problem çözme yeteneği gelişir ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır. Drama grupla yapılan bir etkinlik olduğundan çocuğun işbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur, çoğun sosyal gelişimini hızlandırır.  Yapılan etkinlikler sırasında duygular da yansıtıldığından çocuğun duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler ve gelişmesine katkıda bulunur. Çocuklar farklı rolleri farklı karakterleri deneyimleme fırsatı bulurlar. Böylece çocuğun empati kurma becerisi gelişir ve çevresindeki diğer bireyleri ve olayları anlaması kolaylaşır. Bununla birlikte en önemlisi çocuğun arkadaşlarıyla birlikte güzel vakit geçirmesini sağlar. Böylece çocuklar arkadaş gurubu içerisinde keyifli zaman geçirirler.